Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne na zadanie  o nazwie „Przebudowa siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń”. Link do platformy zakupowej – https://platformazakupowa.pl/pn/biblioteka.krzywin