BLISKO – podsumowanie działań w 2023 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku uzyskała dofinansowanie z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Projekt „Krzywiń mały/wielki świat” otrzymał dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000, 00 zł, a wartość realizowanego zadania wynosi: 112.000,00 zł. Czas trwania projektu: lipiec 2023 – listopad 2024.

Główne założenia programu BLISKO to rozwijanie lokalnych partnerstw, wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju oraz włączanie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych.

W ramach tych działań odbywały się szkolenia, konferencje, spotkania z udziałem bibliotekarzy krzywińskich, z powiatu kościańskiego oraz województwa wielkopolskiego i przedstawicieli zaproszonych do współpracy partnerów, jak: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, Zespół Szkół w Krzywiniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów, Stowarzyszenie „Promień” w Krzywiniu, Sołectwo Bielewo, Klub Seniora „Karuzela Życia” Bielewo, Koło Gospodyń Wiejskich Bielewo, Koło Gospodyń Wiejskich Gierłachowo i Koło Gospodyń Wiejskich Jerka.

Działania Biblioteki z Krzywinia, dofinansowane z programu BLISKO. skierowane są jednak przede wszystkim do użytkowników. Najmłodsi mieszkańcy Krzywinia, uczniowie Zespołu Szkół w Krzywiniu, brali udział w warsztatach komiksowych, prowadzonych przez pisarza Zbigniewa Masternaka. Uczestnicy dowiedzieli się co to jest komiks, poznali jego historię, następnie zgłębiali tajniki sztuki tworzenia historii rysunkowych. W wyniku działań młodych autorów powstała drukowana komiksowa historia miasta Krzywinia widziana oczami, a właściwie kreską, jego mieszkańców. Do prac krzywińskiej młodzieży dołączyli swoje komiksy uczniowie Zespołu Szkół w Jerce, opowiadając o swoich miejscowościach i ich  atrakcjach. Nagrodą dla komiksiarzy był wyjazd do nowoczesnego muzeum początków państwa polskiego – Bramy Poznania.

Także starsza młodzież chętnie uczestniczyła w odbywających się w Bibliotece zajęciach teatralnych, prowadzonych przez panią Sylwię Rutę, w ramach których przygotowana została poetycka etiuda filmowa o mieście Krzywiniu, jego historii i współczesności.

Dorośli mogli również wypróbować swoje artystyczne talenty, ale w wersji śpiewanej, gdyż właśnie dla nich prowadzone były przez pana Dominika Matelskiego w krzywińskiej Bibliotece warsztaty wokalne i z pisania tekstów piosenek. Tutaj celem spotkań było stworzenie utworu śpiewanego o Krzywiniu.

Osoby zainteresowane historią lokalną zaproszone zostały na spotkanie autorskie z regionalistą i literatem panem Pawłem Buksalewiczem, który oprowadził słuchających śladami historycznych i zapomnianych miejsc w gminie Krzywiń oraz czytał swoje fraszki  i aforyzmy.

Przeprowadzone zostało rozpoznanie potrzeb oraz potencjału społeczności miasta i gminy Krzywiń. W wyniku badań ankietowych, rozmów, obserwacji i wymiany doświadczeń z czytelnikami, użytkownikami oraz uczestnikami warsztatów, spotkań i wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę w Krzywiniu, powstała diagnoza lokalna. To podstawa do budowania dalszej strategii działania krzywińskiej Biblioteki i wzbogacania jej oferty kulturalnej, dostosowując ją do oczekiwań oraz potrzeb lokalnej społeczności.

Ostatnim w tym roku wydarzeniem organizowanym w ramach realizowanego projektu było  spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Krzywiń, które odbyło się 11 listopada 2023r. w Domu Strażaka w Krzywiniu. Wówczas Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń podsumowała I etap realizacji zadania, omawiając zadanie „Krzywiń mały/wielki świat” i zasady organizacji konkursu na inicjatywy oddolne. Ponadto zaprezentowane zostały dotychczasowe działania projektowe krzywińskiej Biblioteki j jej partnerów.

Ucztą dla ducha była część artystyczna przygotowana przez artystów działających w krzywińskiej Bibliotece:

– taneczna sekcja Mażoretki VERVA Krzywiń, prowadzona przez panie Małgorzatę Kujawę i Karolinę Prałat,

– sekcja gitary prowadzona przez panią Zuzannę Płocieniak,

– sekcja pianina prowadzona przez pana Eryka Jaszkiewicza,

– zespół wokalny CANTANDO wraz z instruktorem panem Dominikiem Matelskiem.

Natomiast dla ciała była degustacja przysmaków przygotowanych przez Partnerów projektowych Biblioteki:

– Koło Gospodyń Wiejskich z Bielewa – pyszny bigos,

– Koło Gospodyń Wiejskich z Jerki – wspaniały rosół,

– Koło Gospodyń Wiejskich z Gierłachowa – domowe wyborne rogaliki.

Dalsze wydarzenia będą realizowane od 1 stycznia do 15 listopada 2024 r. Wówczas między innymi zostanie ogłoszony przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń konkurs na projekty, które realizować będą mogli m.in. mieszkańcy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje, sołectwa i kluby. Z propozycji złożonych w ramach konkursu wyłonione zostaną najciekawsze i na te zadania Biblioteka przeznaczy granty finansowe.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w realizacji zadania „Krzywiń mały/wielki świat” i zaprasza do nowej przygody w 2024 roku. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.