BLISKO – Diagnoza lokalna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń, realizując zadanie „Krzywiń mały/wielki świat”, w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, organizowała szkolenia, konferencje, spotkania, zajęcia i warsztaty. Podczas wszystkich tych działań pracownicy Biblioteki starali się być blisko uczestników projektowych wydarzeń, aby przez ankiety, rozmowy oraz obserwacje przeprowadzić rozpoznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Także wymiana doświadczeń z partnerami projektowymi pozwoliła na zakreślenie zasadniczych obszarów tematycznych, które wymagały bliższego poznania:
W wyniku tej współpracy powstała diagnoza lokalna. To podstawa do budowania dalszej strategii działania krzywińskiej Biblioteki i wzbogacania jej oferty kulturalnej, dostosowując ją do oczekiwań oraz potrzeb lokalnej społeczności.

Diagnoza lokalna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.