OGŁOSZENIE

  • przez

OGŁOSZENIE

z dnia 21 września 2016 r.

 

o konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia przebudowy i rozbudowy budynku biblioteki publicznej w Jerce.

 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza konsultacje społeczne

 1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku biblioteki publicznej w Jerce, które pozwolą w ramach projektu stworzyć nowoczesną bibliotekę – centrum dostępu do wiedzy i kultury.

2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku biblioteki publicznej w Jerce

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 22 września 2016 roku do 30 września 2016 roku

4. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu i wyrażaniu opinii na piśmie, poprzez wypełnienie

formularza ankiety stanowiącej załącznik nr 2 Zarządzenia, które będzie dostępne do pobrania:

– na stronie internetowej biblioteka.krzywin.pl, www.facebook.com/filiabiblioteczna .jerka

– w siedzibie   Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń  i jej Filiach w godzinach pracy placówek.

 

Wypełnione formularze należy pozostawić w bibliotece lub  przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bib.krzywin@wokiss.pl.

ANKIETA

 

 

                                                                          

      Dyrektor BPMiG Krzywiń

        /-/ Bogumiła Bąkowska