Zmiany w Bibliotece Publicznej

Z dniem 19 stycznia 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odwołał Panią Bogumiłę Bąkowską ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń. Przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oraz utrata zaufania. 

Pierwsze symptomy o nieprawidłowościach wskazał raport sporządzony przez audytorów wewnętrznych działających na zlecenie Gminy Krzywiń w 2017 roku. W ostatnich dniach otrzymałem informacje, które potwierdziły że od kilku lat trwały nieprawidłowości w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego Pani Bogumiły Bąkowskiej ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń:

– nienależyte kierowanie Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń,

– przekroczenie uprawnień kierownika jednostki,

– fałszowanie statystyk i sprawozdań,

– działanie na szkodę finansów jednostki i gminy,

– naruszanie praw pracowniczych,

– utrata zaufania Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Działając w imieniu Gminy Krzywiń w najbliższych dniach złożę do Prokuratury Rejonowej w Kościanie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Panią Bogumiłę Bąkowską.

Jednocześnie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostki, w dniu 19 stycznia 2018 roku powołałem Panią Jolantę Bilską na stanowisko p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń od dnia 19 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. W czerwcu ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń, gdzie wyłoniony zostanie nowy Dyrektor jednostki.

Godziny otwarcia Biblioteki w Krzywiniu oraz w filiach Lubiniu, Jerce i Bieżyniu pozostają bez zmian.

Nowa wizja funkcjonowania ww. jednostki zostanie niebawem przedstawiona opinii publicznej i mieszkańcom naszej gminy przez p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń Panią Jolantę Bilską.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

 

zarzadzenie-w-sprawie-powolania-p.o.-Dyrektora

zarzadzenie-w-sprawie-odwolania-Dyrektora-BPMiG-Krzywin