„Zimowe rekreacje w bibliotece”

W ramach cyklu spotkań organizowanych dla dzieci podczas ferii „Zimowe rekreacje w bibliotece” w dniu 19.02.2018 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń odbyły się zajęcia pt. „Przyroda a My”, które poprowadził Pan Jacek Olejniczak.

p.o. Dyrektora

Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Krzywiń

Jolanta Bilska