Zakup nowości wydawniczych w krzywińskiej Bibliotece

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń od wielu lat jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa    i w 2023 roku po raz kolejny pozyskała na nabycie nowości wydawniczych dodatkowe pieniądze w wysokości 7.538,00 zł, przy czym całkowity koszt zadania zamyka się w kwocie 21.538,00 zł. Zakup nowych pozycji jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.