Zajęcia piątkowe w Lubiniu

W roku 2015 w każdy piątek w Filii Bibliotecznej w Lubiniu odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wykonywali prace z papieru, plasteliny, roślin samodzielnie przez siebie zebranych. Były to prace związane z świętami religijnymi, państwowymi, okolicznościowymi oraz prace związane z zainteresowaniami dzieci. Również w tym roku, wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy w każdy piątek o godz. 15.00.

 

GALERIA