Zaczytanych Świąt

Niech   magiczna  moc wigilijnego  wieczoru

               przyniesie  spokój  i radość .

Niech  każda chwila  Świąt  Bożego Narodzenia

żyje własnym  pięknem, a Nowy Rok  obdarowuje

                 pomyślnością  i szczęściem.

Najpiękniejszych  Świąt  Bożego  Narodzenia

                                        życzą

                   Dyrektor oraz Pracownicy 

Biblioteki  Publicznej Miasta i Gminy  Krzywiń