Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji dotyczących przebudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń

budynek główny w Krzywiniu

Konsultacje były przeprowadzone w dniach 4-12 kwietnia 2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 8/2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 3 kwietnia 2018 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Krzywiń.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krzywiń na temat stworzenia lepszych warunków w budynku Biblioteki przy ul. Kasztelańskiej 1 w Krzywiniu.

Wyniki konsultacji