Warsztaty międzykulturowe w Bibliotece – kolejne środki pozyskane przez naszą instytucję

Warsztaty międzykulturowe w Bibliotece

PODSUMOWANIE

Powoli zbliża się koniec roku więc czas też na podsumowanie projektu warsztatów międzykulturowych, które w okresie od lipca do grudnia 2022 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń odbywały się dla dzieci ukraińskich i polskich w wieku 10-15 lat.

Uczestnicy mogli wykazać się swoimi zdolnościami na wielu płaszczyznach. Na warsztatach lipcowych pracowali nad adaptacją tekstu wybranego utworu, następnie wykonali kukiełki przedstawiające bajkowych bohaterów, a na koniec dzieci wzięły udział w nagraniu filmu ze scenkami z wykorzystaniem przygotowanych własnoręcznie rekwizytów.

Kolejne zajęcia odbyły się w listopadzie. Uczestnicy na warsztatach „Pióro, kałamarz i atrament czyli nasze spotkanie z kaligrafią” uczyli się starannego i estetycznego pisania z użyciem profesjonalnych zeszytów oraz elastycznych stalówek i różnokolorowych atramentów. Na warsztatach „Las w słoiku” dzieci wykonały kompozycje z kwiatów, ziół, liści, szyszek i leśnych roślinek i zwierzątek w szklanych pojemnikach.

Podczas spotkania poświęconego „Ekomalowaniu” uzdolnieni nad podziw uczestnicy zajęli się odkrywaniem kontynentów na własnoręcznie malowanych, specjalnymi flamastrami, lnianych torbach z motywami związanymi z mapą świata.

Na następnych warsztatach dzieci przywracały do świetności stare donice i szklane naczynia, zdobiąc je ekologicznymi farbami oraz markerami akrylowymi.

Grudniowe zajęcia „Wędrówka po tradycjach” to praca manualna dzieci, które różnymi technikami plastycznymi wykonały kalendarze adwentowe oraz własnoręcznie zdobiły pierniki kolorowym lukrem i różnymi dekoracjami.

Kreatywność i aktywność uczestników podczas warsztatów były nieograniczone, ponadto dzieci miały możność współpracy z zespołem rówieśników w twórczości artystycznej i dały przykład wzorowej integracji środowisk dwujęzycznych.

Zadanie organizacji warsztatów międzykulturowych dla dzieci i młodzieży cudzoziemskiej uzyskało finansowanie w kwocie 10.000,00 zł na podstawie porozumienia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji dla cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2014 – 2020 dla Celu szczegółowego 2 Integracja / Legalna migracja (nabór nr 11-2020/BK-FAMI)”.

Pełna fotorelacja na FB Biblioteki https://www.facebook.com/profile.php?id=100063835400515