Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku we Florencji. Obchody tego święta mają na celu zmianę zachowania ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa.

Ten wyjątkowy dzień Filia Biblioteczna w Jerce obchodziła wspólnie z Przedszkolakami z grupy „Kubusie” z Przedszkola Samorządowego w Jerce. Dzieci słuchały wierszy i krótkich utworów literackich poświęconych zwierzętom a następnie rozmawiały o wysłuchanych tekstach. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał słodki upominek.