SKONTRUM

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń    informuje, że od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku odbywać się będzie

skontrum*

W czasie jego trwania biblioteka główna będzie nieczynna.

Dyżur w tym czasie, będą pełniły filie:

Bieżyń – we wtorek i czwartek w godz. 10-15

Jerka – w poniedziałek i środę w godz. 10-15

Lubiń – w środę i piątek w godz. 10-15

*Skontrum – kontrola zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych, przeprowadzana w oparciu o istniejący inwentarz lub inną pomoc ewidencyjną, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków (porównuje się zapis w inwentarzu z księgozbiorem/zasobem archiwalnym na półkach).