RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych użytkowników, opiekunów prawnych użytkowników, klientów, kontrahentów i pracowników Biblioteki Publicznej Miasta
  i Gminy Krzywiń jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń z siedzibą
  w Krzywiniu przy ul. Kasztelańskiej 1, 64-010 Krzywiń;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:iodo@biblioteka.krzywin.pl ;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych
  i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie
  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r.;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;
 • Użytkownicy Biblioteki i/lub ich opiekunowie prawni mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Użytkownicy Biblioteki i/lub ich opiekunowie prawni klientów, kontrahenci i pracownicy posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczącą, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.