Regulamin konkursu czytelniczego dla klas V i VI Szkoły Podstawowej w Krzywiniu, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń.

 • przez

Regulamin konkursu czytelniczego dla klas V i VI Szkoły Podstawowej w Krzywiniu, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Konkurs organizowany jest pod hasłem : „Wakacyjne spotkania z bohaterami książek Małgorzaty Musierowicz. ”

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania konkursu czytelniczego.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie powołana przez organizatora niezależna komisja konkursowa.
 4. Uczestnikami konkursu będą uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Krzywiniu.
 1. Cele konkursu:
 2. Uświadomienie młodzieży, iż w dobie szybko rozwijających się środków multimedialnych powrót do tradycyjnej książki, czytanej dla przyjemności, jest wartością samą w sobie.
 3. Zaproponowanie spędzenia ferii letnich z książką prezentującą walory wychowawcze, filozofię życia „BYĆ”, a nie „Mieć”, napisaną w optymistycznym klimacie.
 4. Przez określenie zadań konkursowych sprowokowanie czytających do baczniejszego przyjrzenia się postawom bohaterów i ich cechom charakteru.

                                III.  Zasady organizacyjne:

 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Krzywiniu.
 2. Konkurs przebiegał będzie w dwu etapach.

Etap pierwszy stanowić będzie wypowiedź pisemna na temat : 

         

      Który z bohaterów występujący w konkursowych książkach odpowiada mi najbardziej i dlaczego?  

 

Etap drugi  polegał będzie na wypełnieniu testu w lokalu biblioteki

 

Czy dobrze poznałaś(eś) bohaterów wybranych książek Małgorzaty Musierowicz?

 

 1. Podstawą konkursu będzie znajomość następujących powieści  M. Musierowicz :

„ Szósta klepka”,

            „ Kwiat kalafiora”,

            „ Ida sierpniowa”,

            „ Opium w rosole”,

            „ Pulpecja”,

          

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmować będziemy do 14 czerwca 2017 r.
 1. Prace pisemne przyjmowane będą do dnia 15 września 2017 r.Oceniane będą w skali 1-6 punktów.
 2. Wypełnienie testu nastąpi w BPM i G Krzywiń 21 września 2017 r. o godz. 10.00 (tj. w czwartek) Test obejmuje 25 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje 1 p.
 3. Prace konkursowe oceniane będą przez komisję w składzie: Małgorzata Bukowiecka, Janina Krawczyk, Jolanta Szymańska.
 4. Ogłoszenie zwycięscy konkursu nastąpi dnia 21 września 2017 r. (po sprawdzeniu testu).
 5. Na końcową ocenę konkursu złoży się suma punktów za I i II etap.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.
 7.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidziane są oprócz dyplomów nagrody.
 1. Organizator: Janina Krawczyk, Jolanta Szymańska.