PROJEKTY

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń złożyła trzy wnioski o dofinansowanie
w 2019 r. zadań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie projekty zostały bardzo dobrze ocenione, uzyskały odpowiednią ilość punktów i zakwalifikowały się do puli zadań dotowanych przez Ministerstwo w następujących programach:

1)Kultura Dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, kierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń przygotowała projekt pod nazwą „Seniorzy cool/turalni”, którego głównym celem będzie poszerzenie kompetencji kulturalnych uczestników poprzez udział w wydarzeniach artystycznych na wyższym poziomie.

 

2) Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

W ramach projektu „Baśniowe Mikołajki” zorganizowane zostaną warsztaty czytelnicze dla dzieci oraz okolicznościowe imprezy.

 

3) Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących  najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

W ramach tego priorytetu realizowany będzie projekt „Gwara na salonach”.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 15.000,00 zł.

Cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, Biblioteka będzie mogła poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaprosić do dobrej zabawy mieszkańców naszej gminy od przedszkolaka do seniora.