Projekt „Krzywiń mały/wielki świat” – 100.000, 00 zł