Narada Budowy

Roboty budowlane przy przebudowie siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń trwają. W dniu 6 grudnia 2022 r. odbyła się kolejna narada, tym razem na miejscu budowy, podczas której podsumowano dotychczasowe prace i omówiono wszelkie „niespodzianki”, jakich jest dużo podczas takich modernizacji. Niestety, przeróbki oraz remonty starych i tak dużych przestrzeni, jak w tym wypadku, zawsze są trudniejsze, czy ładniej to ujmując bardziej wymagające niż budowa zupełnie nowego budynku. Tym niemniej, wykonano dotychczas szereg prac, niektóre są widoczne gołym okiem jak: wymiana okien, wyburzenia zbędnych ścianek działowych czy wymurowanie wszystkich ścian, zgodnie z nowym rozkładem pomieszczeń. Najkrócej rzecz ujmując, wszystkie prace postępują zgodnie z planem, a do końca grudnia 2022 r. zakończony i rozliczony zostanie etap pierwszy.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.