Międzynarodowy Dzień Poezji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji, który przypada 21 marca Filia biblioteczna wraz ze Szkołą w Bieżyniu zorganizowała konkurs recytatorski. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV i V SP. Dzieci pięknie prezentowały utwory J.Krasickiego, J. Brzechwy, M.Konopnickiej, W.Chotomskiej, L.J. Kerna oraz D. Wawiłow. Jury oceniało opanowanie pamięciowe wiersza, interpretacje utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Zwycięzcami  konkursu zostali : I miejsce Aleksandra Nowak, II miejsce Emilia Rajewska, III miejsce Maja Nowaczyk
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Dla wszystkich uczestników był poczęstunek.Wszystkim bardzo dziękuję za udział w konkursie.