MARC 21

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń posiada już praktycznie w pełni skatalogowany księgozbiór w wersji elektronicznej. Każda książka posiada kod kreskowy, pod którym zaszyfrowane są takie informacje jak m.in. tytuł, autor, numer książki,  sygnatura, UKD, wydawnictwo.

Przyszedł czas na kolejny krok na przód mający na celu unowocześnić naszą bibliotekę. Od  01 stycznia 2019 r.  wprowadzane będą innowacje w procesie tworzenia elektronicznych baz czytelników. Każdy czytelnik otrzyma elektroniczną kartę czytelnika -z własnym numerem kary i pinem identyfikacyjnym. Wszystkie informacje o czytelniku dotychczas zapisywane na papierowej ,,karcie zapisu’’ trafią na kartę elektroniczną. 

Przy wypożyczaniu książki, kod kreskowy umieszczony na każdej z nich będzie rozpoznawany przez czytnik podłączony do komputera, informacje o książce i dacie jej wypożyczenia będą zapisywane na nowej karcie czytelnika. Przy zwrocie wypożyczonych pozycji system rejestruje datę zwrotu i zaznacza brak obciążeń na koncie bibliotecznym. 

Taki system wypożyczania zaowocuje wieloma udogodnieniami dla korzystających z biblioteki. Czytelnicy mają już dostęp do bazy wszystkich  książek na stronie internetowej biblioteki biblioteka.krzywin.pl w zakładce katalog. Po wprowadzeniu kart elektronicznych każdy czytelnik będzie mógł sam monitorować stan swojego bibliotecznego konta: ilość książek oddanych i pozycji do zwrócenia, oraz terminy zwrotów. Dotychczas odpowiedź na takie pytania jak np. dostępność woluminów można było uzyskać telefonicznie bądź osobiście. Z biegiem czasu jak system będzie rejestrował wypożyczenia i zwroty, czytelnicy będą mogli sami sprawdzić czy interesująca ich pozycja jest aktualnie na półce oraz będą mogli dokonać jej rezerwacji.


W związku z ww. zmianami , każda osoba, aby zapisać się do biblioteki będzie musiała podać numer PESEL. Dotyczy to tak samo osób dorosłych, jak i dzieci. Bez tej informacji system elektroniczny nie przyjmie danych czytelnika.

Przy zapisywaniu dzieci konieczna będzie także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, potwierdzająca odpowiedzialność złożonym podpisem. Istotne jest, aby pamiętać, że każde dziecko w wieku do 13 lat musi po 1 stycznia 2016 r. bez względu na to, czy jest już zapisane, czy dopiero zamierza utworzyć konto elektroniczne w bibliotece, pojawić się w towarzystwie rodzica, który złoży podpis. Po tym jednorazowym utrudnieniu młody czytelnik będzie mógł samodzielnie wypożyczać książki.

Jak się zapisać do biblioteki?

Przy zapisie do wypożyczalni należy :

 1. Okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną w przypadku młodzieży niepełnoletniej. Obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu.
 2. Zapoznać się z Regulaminem biblioteki.
 3. Podpisać kartę zapisu i równocześnie zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu. Zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.
 4. Odebrać zbliżeniową Kartę Czytelnika.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z Biblioteki.

O czym należy pamiętać?

Każdy czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 35 dni. Po tym czasie książki, które są nowościami należy do biblioteki zwrócić natomiast wszystkie pozostałe można 3-krotnie prolongować na okres kolejnych 2 tygodni.

Prolongować termin zwrotu zbiorów można maksymalnie 3 razy, pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Można tego dokonać:

 • osobiście w agendzie Biblioteki,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem internetowego konta Czytelnika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń:

 • Wydanie karty bibliotecznej – 2,00.
 • Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5,00.
 • Opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych – 0,20 / wolumin, za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania.
 • Monity: 5,00 każdy.
 • Utrata materiałów bibliotecznych – wartość rynkowa.
 • Zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych – należność szacowana według wartości szkody.

Mamy nadzieję, drodzy czytelnicy, że szybko się przyzwyczaicie się do tych innowacji i je docenicie, bowiem wprowadziliśmy je przede wszystkim z myślą o Was.