Mamy to! 2.250.000,00 zł na metamorfozę Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń uzyskała dofinansowanie w kwocie 2.250.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”. Zadanie „Przebudowa siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń” realizowane będzie w latach 2022 – 2024.

O dofinansowanie instytucja zabiegała od 2018 roku po uporządkowaniu dokumentacji w zakresie administracyjno–prawnym i uzyskaniu zgody Gminy Krzywiń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzywinia  na podpisanie aktu notarialnego, regulującego własność budynku, co umożliwiło Bibliotece, jako właścicielowi części budynku, aplikowanie o środki zewnętrzne na remont.

Uzyskane środki pozwolą na przebudowę Biblioteki z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami, założona będzie platforma pionowa, zmodernizowana wypożyczalnia ze stanowiskami komputerowymi. Planuje się stworzenie czytelni prasy, kącika dziecięcego, sal wielofunkcyjnych i kina dla 48 widzów, miejsc spotkań stowarzyszeń i sal tematycznych (do tańca, gimnastyki, jogi, zajęć teatralnych, prób orkiestry, warsztatów plastycznych i rękodzieła, zajęć kulinarnych, do języków obcych, prezentacji multimedialnych, itp.). Wykonana zostanie termomodernizacja budynku, jego ocieplenie, instalacja fotowoltaiczna, wymienione zostaną okna, drzwi, pokrycie dachu, wewnętrzne instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i c.o.

Głównym celem zadania jest podniesienie standardów Biblioteki, dzięki czemu placówka zostanie przekształcona w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i kultury.

Dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyznano 47 bibliotekom, a krzywińska Biblioteka uzyskała 22 miejsce. Projekt przygotowała Agnieszka Szczerbal specjalista do spraw administracji i projektów w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.