„Krasnale w Książkolandii”

22 maja 2018 r. Filię Biblioteczną w Jerce odwiedziły dzieci z grupy „Krasnale”  z Przedszkola Samorządowego w Jerce wraz z wychowawczynią.

Celem spotkania było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku  korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wzbogacenie słownictwa dzieci.

Podczas spotkania przedszkolacy obejrzeli wystawki książek nowych  i zniszczonych, co było wstępem do dyskusji o zasadach  poszanowania książek. Dzieci z uwagą wysłuchały próśb książki oraz zapoznały się z układem księgozbioru na półkach. Bez najmniejszych problemów potrafiły wskazać różnicę między biblioteką a księgarnią oraz wypożyczalnią a czytelnią. Następnie dzieci tworząc pociąg zwiedziły całą bibliotekę. Wspólnie „przebyliśmy” też drogę, jaką pokonuje książka od pisarza do czytelnika.

 Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom.