KONSULTACJE

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń 

zawiadamia,  że przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące

przebudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń budynek główny w Krzywiniu.

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących przebudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń budynek główny w Krzywiniu, której celem jest stworzenie nowoczesnej biblioteki na miarę XXI wieku.

Przedmiotem konsultacji są potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące przebudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń budynek główny w Krzywiniu ul. Kasztelańska 1.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 4 kwietnia 2018 roku do 12 kwietnia 2018 roku
i będą polegały na zgłaszaniu oraz wyrażaniu opinii na piśmie poprzez wypełnienie ankiety, która będzie dostępna do pobrania: na stronie internetowej Biblioteki Miasta i Gminy Krzywiń https://biblioteka.krzywin.pl oraz w Bibliotece Publicznej w Krzywiniu i Filiach Bibliotecznych
w Bieżyniu, Jerce i Lubiniu w godzinach pracy placówek.

Wypełnione formularze należy pozostawić w Bibliotece lub przesłać drogą elektroniczną
na adres: bib.krzywin@wokiss.pl.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci komunikatu zamieszczonego w Bibliotece Publicznej w Krzywiniu i w Filiach Bibliotecznych w Bieżyniu, Jerce i Lubiniu oraz na stronie internetowej Biblioteki Miasta i Gminy Krzywiń w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

 

        p.o. Dyrektora Biblioteki

Publicznej Miasta i Gminy  Krzywiń

           /-/ Jolanta Bilska

 

Krzywiń, 03.04.2018 r.

ANKIETA 1 (1)

zał do zarządzenia

Zarządzenie nr 8