Dzień Książki dla Dzieci

  • przez

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci został ustanowiony w roku 1967. Obchodzi się go corocznie 2 kwietnia, czyli w rocznicę urodzin H. Ch. Andersena duńskiego baśniopisarza. Święto to ma na celu rozpowszechnianie książek dziecięcych oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci.

Pani J. Pędrak z Przedszkola Samorządowego w Świńcu zaprosiła z tej okazji bibliotekarza z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń. Była to doskonała sposobność na przedstawienie dzieciom budowy książki a także przypomnienie kanonu zasad dotyczącego obchodzenia się z książką.

Dzieci z zaangażowaniem wzięły udział w pogadance jak również chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek. Życzę wszystkim przedszkolakom, aby czytanie stało się u każdego nawykiem, który niewątpliwie zaowocuje w przyszłości.