Ciekawa inicjatywa Biblioteki i kolejne pozyskane środki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń w dniu 25 marca 2023 r. zakończyła udział w projekcie „CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – leszczyński” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków UE.
Jednym z celów projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury. Dzięki przeszkoleniu 3 pracowników naszej biblioteki w ramach drugiego etapu, przeprowadziliśmy grupowe zajęcia dla 18 uczestników projektu w wieku od 10 do 18 lat z tematyki ICT, w asyście trenerów prowadzących w ramach współpracy z Planetą Robotów.
Uczestnicy warsztatów oprócz zdobytej wiedzy, wyśmienicie się bawili, na zakończenie zajęć otrzymali pamiątkowy certyfikat.
W ramach uczestnictwa w projekcie Biblioteka otrzymała 1 laptop oraz 3 tablety o wartości ponad 5.200,00 zł.
Pełna fotorelacja na naszym FB