BLISKO- wyjazd studyjny do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

W ramach programu BLISKO w dniu18.10.2023 r. wyjechaliśmy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Razem z pracownikami krzywińskiej Biblioteki wybrali się bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Pleszewska Biblioteka znajduje się w przepięknej siedzibie po byłym dworcu PKP, a wspaniale zagospodarowana przestrzeń daje możliwości maksymalnego wykorzystania potencjału
i organizowania wielu wydarzeń kulturalnych. Imponujący z zewnątrz budynek, zaskakuje
w środku nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, a wnętrza zostały tak urządzone, aby zapewniać wszystkim użytkownikom jak najlepsze warunki. Uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzili budynek Biblioteki oraz zapoznali się z jej imponującą ofertą czytelniczo-kulturalną.

Bardzo dziękujemy Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew Zuzannie Musielak-Rybak oraz jej pracownikom za gościnność i serdeczne przyjęcie, a koleżankom
i kolegom ze wszystkich Bibliotek za udział w wyjeździe.

Spotkanie miało charakter szkoleniowy i integracyjny, a zostało zorganizowane jako część projektu „Krzywiń mały/wielki świat”, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy Krzywiń w ramach programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Pełna fotorelacja na naszym FB