BLISKO – szkolenie dla Partnerów

W dniu 12.10.2023 r. odbyło się w sali Domu Strażaka w Krzywiniu szkolenie  „Współpraca z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych”, które zostało zorganizowane w ramach projektu „Krzywiń mały/wielki świat”, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń ze środków programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Uczestnikami byli przedstawiciele takich podmiotów jak Zespół Szkół w Krzywiniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów, Stowarzyszenie „Promień” w Krzywiniu, Koło Gospodyń Wiejskich Bielewo, Koło Gospodyń Wiejskich Gierłachowo, Koło Gospodyń Wiejskich Jerka, Klub Seniora Jerka oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń.

Podstawą realizacji wspólnych projektów są regionalne partnerstwa i aktywizacja społeczności lokalnej. Szkolenie okazało się istną kopalnią wiedzy o tych zagadnieniach, a uczestnicy chętnie pytali o praktyczne przykłady realizacji projektów przez biblioteki i instytucje kultury. Ochoczo też dzielili się swoimi doświadczeniami i budowali mapę zasobów gminnych pod kątem potencjalnej współpracy.

To bardzo inspirujące szkolenie przeprowadził pan Marcin Skrabka z Fundacji Good Culture działającej przy Good Books (www.googbooks.pl)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

Pełna fotorelacja na naszym FB