BLISKO – KONKURS  NA  REALIZACJĘ  ODDOLNYCH  INICJATYW  LOKALNYCH

Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy  Krzywiń

„KRZYWIŃ  MAŁY/WIELKI  ŚWIAT”

KONKURS  NA  REALIZACJĘ  ODDOLNYCH  INICJATYW  LOKALNYCH
W RAMACH  PROJEKTU  BLISKO 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku uzyskała dofinansowanie z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Projekt „Krzywiń mały/wielki świat” otrzymał dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000, 00 zł, a wartość realizowanego zadania wynosi: 112.000,00 zł. Czas trwania projektu od lipca 2023 r. do listopada 2024 r. W ramach tych działań krzywińska Biblioteka w I etapie zorganizowała warsztaty, zajęcia, spotkania autorskie i szkolenia.
Obecnie nadszedł czas na zaproszenie do działania mieszkańców miasta i gminy Krzywiń, aby mogli przedstawić swoje propozycje i projekty o charakterze kulturalnym. Cztery najciekawsze wnioski otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Zapraszamy do udziału!

 

REGULAMIN KONURSU NA REALIZACJĘ INICJATYW ODDOLNYCH

Załącznik nr 1- Formularz wniosku

Załącznik nr 2 – Wykaz kosztów kwalifikowalnych

Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej

Załącznik nr 4 – Karta oceny merytorycznej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

NPRCz 2.0

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury