BLISKO – KONFERENCJA DLA LIDERÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO GMINY KRZYWIŃ

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń dzielnie realizuje plan działań projektu „Krzywiń mały/wielki świat”, dofinansowanego w ramach programu BLISKO. Były już wyjazdy studyjne, szkolenia dla bibliotekarzy, wieczór autorski i pierwsze warsztaty. Tym razem przyszła pora na spotkanie z partnerami krzywińskiej Biblioteki i liderami lokalnego życia społecznego, którzy zostali zaproszeni do współpracy: z instytucjami, szkołą, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, klubami, Kołami Gospodyń Wiejskich i osobami fizycznymi.

W pięknej sali wiejskiej w Bielewie 27 września 2023 r. odbyło się spotkanie bibliotekarzy z licznym gronem osób działających na terenie naszej gminy, by przedstawić zadania, harmonogram i plan wspólnej pracy nad rozwojem potencjału kulturowego Krzywinia. Następnie goście zostali poproszeni o przedstawienie swoich propozycji działań i tu nastąpiła prawdziwa lawina pomysłów oraz projektów, które mogą być zrealizowane w najbliższym czasie.

Nasi partnerzy to: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, Zespół Szkół w Krzywiniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów, Stowarzyszenie „Promień” w Krzywiniu, Sołectwo Bielewo, Klub Seniora „Karuzela Życia” Bielewo, Koło Gospodyń Wiejskich Bielewo, Koło Gospodyń Wiejskich Gierłachowo i Koło Gospodyń Wiejskich Jerka.

Nie jest to grono zamknięte, zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Do tej pory wspólne działania z partnerami czy też z takimi podmiotami jak Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Przewozy Autokarowe Paweł Matuszewski, Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Piechel, Fotodusza Rafał Dusza czy Klub Seniora Jerka owocowały ciekawymi i niesamowitymi przedsięwzięciami na rzecz lokalnej społeczności. Z pewnością dalsza kooperacja, wzmocniona mechanizmami programu BLISKO, będzie nadal kwitła i przyniesie plony w postaci realizacji nadzwyczajnych inicjatyw oddolnych.

Spotkanie miało głównie charakter szkoleniowy i integracyjny, a zostało zorganizowane w ramach projektu „Krzywiń mały/wielki świat”, który Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń realizuje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

NPRCz 2.0

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury

Pełna fotorelacja na naszym FB