BIEDRONECZKI W BIBLIOTECE

13 lutego grupa „Biedroneczek” z Przedszkola Samorządowego w Jerce po raz pierwszy odwiedziła filię biblioteczną w Jerce. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacenie słownictwa dzieci.