„Biedroneczki” czytelnikami!

”Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem.”
Kornel Makuszyński

W dniu 16.05.2018 r. w Filii Bibliotecznej w Jerce odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników biblioteki dzieci z grupy „Biedroneczki” z Przedszkola Samorządowego w Jerce.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie przedszkolaków do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak przedszkolacy złożyli przyrzeczenie, wysłuchali wiersza „Kłopoty w bibliotece”, który był wstępem do rozmowy na temat zasad panujących w „Książkolandii”. Dużą frajdę sprawiło przyszłym czytelnikom poszukiwanie „Duszka Książkouszka”. Dzieci dowiedziały się także, jak należy dbać o książki, poznały zawody związane z powstawaniem książki a także „pokonały” drogę książki od autora do czytelnika .

Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, po czym nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelników . Już jako czytelnicy biblioteki podpisali się pod przysięgą, a pamiątkowy dyplom będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.