10.000,00 zł dla Biblioteki z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń po raz kolejny złożyła wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI w 2021 r. dwa projekty zostały bardzo dobrze ocenione i zakwalifikowały się do puli zadań dotowanych przez Ministerstwo. Strategiczne cele programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI to poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach oraz wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

W ramach pierwszego projektu „Lawendowa literatura” zorganizowane zostaną zajęcia czytelnicze i warsztaty rękodzieła dla osób dorosłych z lawendą w tle. Natomiast w drugim zadaniu „Ażurowe Mikołajki” dzieci będą mogły brać udział w zajęciach plastycznych i okolicznościowych imprezach. Ponadto Biblioteka przygotuje cykl warsztatów online prezentujących wykonanie ekologicznych ozdób i dekoracji świątecznych.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 10.000,00 zł.